Սեբորեիկ մեյբոմիտը իրենից ներկայացնում է սեբորեայի տեսակ, երբ առկա է նաև մեյբոմյան գեղձերի արտահայտված դիսֆունկցիա: Հիվանդությունը բնորոշվում է լայնացած մեյբոմյան ծորաններով և փրփուրի կամ փրփրանման արտադրությամբ, որն իրենից ներկայացնում է մեյբոմյան գեղձերի գերսեկրեցիա առանց մածուցիկության ուժեղացման (ավելացման), ինչը կարող է հանգեցնել գեղձերի օբստրուկցիայի: