Երկբաղադրիչ պատրաստուկ է, որի հիմքում ընկած է գլյուտարովյան ալդեհիդը (2%)։ Օժտված է բազմակողմանի ախտահանիչ հատկությամբ (բակտերիցիդ, վիրուցիդ, ֆունգիցիդ, սպորոցիդ)։ Օգտագործվում է ջերմակայուն գործիքների և սարքերի վարակազերծման համար (էնդոսկոպներ, միկրովիրաբուժական զանազան ապարատներ, բժշկական, ստոմատոլոգիական գործիքներ և այլն)։