Սահմանային վիճակը կենսագործունեության սուր փոփոխություն է՝ պայմանավորված կենսական կարևոր օրգան-համակարգերի գործունեության այնքան ծանր խանգարումներով, որոնք օրգանիզն ինքնուրույն հաղթահարել ի վիճակի չէ: Տարբերում են իրար հաջորդող հետևյալ սահմանային վիճակները.

1. Նախահոգևարք
2. Հոգևարք
3. Կլինիկական մահ