Սեռական աղավաղումներից են սեռական բավարարվությունը, որն առաջանում է սեռական հարաբերությունը զուգընկերոջը տանջելու հետ (ընդհուպ մինչև գազանային խոշտանգումներն ու նույնիսկ սպանությունները)։