Ռովզինգի ախտանիշ - ձախ զստափոսի շրջանում՝ վայրէջ հաստ աղու գոտում որովայնի պատին բախելիս, ցավի առաջացում աջ զստափոսում: Այս ախտանիշի մեխանիզմը կափում են հաստ աղիքով գազերի ռետրոգրադ տեղաշարժման և կույր աղու ձգման հետ: