Ռիբոսոմները (60% ՌՆԹ և 40% սպիտակուց) սպիտակուց սինթեզող գոյացություններ են, բաղկացած են 2 ենթամիավորից՝ 50S և 30S: Էուկարիոտ բջիջների ռիբոսոմներից տարբերվում են սպիտակուցային միացությունների կազմով և ուլտրացենտրիֆուգացման ժամանակ նստեցման արագությամբ՝ սեդիմենտացիայի գործակիցը 70S:

Այս տարբերությունը պայմանավորում է որոշ քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների ազդեցությունը բակտերիալ բջջի ռիբոսոմի վրա և սպիտակուցների սինթեզի արգելակումը դրանցում՝ անվնաս թողնելով մակրորգանիզմի բջիջների սպիտակուց սինթեզող համակարգը:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին