Ռեստրիկտիվ կարդիոմիոպաթիա` բնութագրվում է ձախ և/կամ աջ փորոքի դիաստոլիկ լցման խանգարմամբ,փորոքների ծավալների փոքրացմամբ, ընդ որում` սիստոլիկ ֆունկցիան երկար ժամանակ մնում է պահպանված: