Ռենտգենոթերապիա՝ ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությունն է փափուկ հյուսվածքների բորբոքային պրոցեսի վրա, պերիֆերիկ նյարդերի ներդրման հետ կապված ցավերի ժամանակ՝ ռենտգենոթերապիա ռադիկուլյար ցավերի դեպքում: Որոշ հիվանդությունների ժամանակ ռենտգենոթերապիան կիրառվում է որպես ներծծմանը նպաստող բուժում, օրինակ՝ բազկային հոդի կրակալված բուրսիտի, կրնկախթանների դեպքում: Սակայն բուժման այս եղանակը պահանջում է խիստ ցուցումներ, դոզավորում և վերահսկում: