Ռեգրեսիա - Հոգեկան զարգացման վերադարձն ավելի վաղ, մանկական աստիճանին։