Աչքի հատկությունը` անցկացնել և բեկել ճառագայթները: Ռեֆրակցիան կայանալու համար անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում աչքի օպտիկական առանցքների թափանցիկությունը` դա առաջային խցիկի հեղուկն է, ոսպնյակն է, ապակենման մարմինը և եղջերաթաղանթը: Նրանք սֆերիկ լինելով, ունեն տարբեր աստիճանի բեկողություն: