Նյարդային բջիջներից և դրանց ելուստներից կազմված այն շղթան, որի միջոցով իրականանում է օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան այս կամ այն ներքին կամ արտաքին գրգռիչի նկատմամբ: Լիում է երկներոնանի, եռնեյրոնանի կամ բազմանեյրոնանի: Վերջին երկու դեպքում շղթայի մեջ, բացի զգացող նեյրոններից, մասնակցում են նաև մեկ կամ ավելի միջադիր բջիջներ (բազմասինապսային Ռ.Ա.):