Ռեակտիվ գոյացություն (Reactionsbildung) - Հոգեբանության մեջ պաշտպանական մեխանիզմներից մեկի աշխատանքի արդյունքը, որը բերում է վարքաձևի առաջացմանը, որը ճիշտ հակադիր է անգիտակցական արտամղված ձգտմանը, (օրինակ՝ մոր չափազանցված խնամքը երեխայի հանդեպ, որին նա ատում է կամ ատել է և այլն)։