Ռազդոլսկու ախտանիշ-բորբոքային օջախի վրա բախելիս ցավոտությանը (կամ ցավի ուժեղացումը), որն առաջանում է բորբոքված որովայնամզի ցնցման հետևանքով: