Ընդհատ-ընդհատ ոտքի մատներին հարվածելիս վերջիններս կատարում են ծալիչ շարժումներ: