Քրոնիկական վնասվածքը կարող է պայմանավորված լինել մասնագիտական գործոնների ազդեցությամբ կամ վնասակար սովորություններով (նկարագրված է կենտրոնական կտրիչների կտրող եզրի վրա գոգավորության առաջացում ատամներով թելը կտրող դերձակների, ատամներով մեխերը պահող կոշկակարների, ապակեգործների, փողային գործիքներ նվագող երաժիշտների մոտ): Հիմնականում հիվանդները ցավային գանգատներ չեն ներկայացնում:

Բուժումը: Կատարում են դեֆեկտի վերացում` կամ հղկումով, կամ ատամնալեցումով: Կարևոր նշանակություն ունի վնասվածքային գործոնի վերացումը: