Շղթայակցման նույն խմբում գտնվող գեների փոխդասավորության սխեման: