Մուտացիայի տիպ, որի դեպքում փոփոխվում է քրոմոսոմի կառուցվածքը, տեղի են ունենում ներքրոմոսոմային վերակառուցումներ։ Քրոմոսոմը կարող է կորցնել իր որևէ հատվածը։ Վերջինս կարող Է փոխադրվել մի տեղից մյուսը։ Քրոմոսոմներր կարող են ձեոք բերել օղակի տեսք։ Քրոմոսոմային շեղումները օգտադործվում են գենետիկական անալիզների համար։