Քլորցին. քլորի թույլ հոտով սպիտակ փոշի է։ Պարունակում է 20% կալիումական, 30% դիքլորցիանուրաթթվի աղ։ Ակտիվքլորի քանակությունը 11-15% է, ջրում լավ լուծվում է։ Օգտագործվում է օջախային և կանխարգելիչ վարակազերծման ժամանակ։