Քլորդեզին. քլորի թույլ հոտով սպիտակ փոշի է։ Կազմության մեջ մտնում են դիքլորցիանուրային թթու և մակերեսային ակտիվ նյութեր։ Պարունակում է 11-15% ակտիվքլոր, լավ լուծվում է ջրում, օժտված է ուժեղ հակամանրէային ակտիվությամբ: