Քլորբետանաֆթոլ. բետանաֆթոլի քլորացման արդյունք է, թողարկվում է 33%-անոց մուգ մածուկի ձևով։ Մածուկի լուծելուց առաջանում է էմուլսիա, որն օգտագործվում է կանխարգելիչ և օջախային ախտահանման ժամանակ։ Տուբերկուլոզի ցուպիկի նկատմամբ ունի ընտրողական հատկություն։