Պուրպուրա (purpura) – ոչ մեծ չափսի բազմաքանակ արյունազեղային լաքաներ