Նեղացած գիտակցության ֆոնի վրա դրսևորվում է մանկական վարքագիծ, որը վերաբերում է խոսքին, շարժումներին և հուզական ռեակցիաներին։

Հիվանդը խոսում է մանկական երանգով, քայլում է մանր քայլերով, ստիպում է իրեն գրկել, վազվզում է, ոտքերով հարվածում հատակին։