Փռշտոցը պաշտպանական ռեֆլեկտոր ակտ է, որն առաջանում է ի պատասխան որոշակի ռեցեպտոր գոտիների, գլխավորապես վերին շնչուղիների գրգռման և ուղեկցվում են շնչառության ռիթմի և խորության կարճատև փոփոխությունով: