Պրոլիֆերացիան (բջիջների բազմացումը) բորբոքման ավարտուն փուլն է, որն ուղղված է վնասված հյուսվածքի վերականգնմանը: