Պորօպսիա. տարածության ընկալման խանգարումն է տարածությունն ընկալվում է կրճատված, նրանում գտնվող առարկաները մոտեցած, կամ, ընդհակառակը, տարածությունն ընկալվում է լայնացած ու երկարացած, նրանում գտնվող առարկաները հեռացած, փողոցն՝ անսահման լայն ու երկար, շենքերը՝ բարձր։