Փոքր քաշով ծնված նորածին. նորածին, ծնված գեստացիայի տարբեր ժամկետներում, որն ունի 2500 գրամից ցածր քաշ։