Պոլիսեպ. պոլիհեքսամեթիլենգուանիդին հիդրոքլորիդի պոլիմեր է։ Արտադրվում է 25%-անոց ջրային լուծույթների ձևով։ Օժտված է գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների վրա բակտերիցիդ ազդեցությամբ։ Առաջարկվում է կանխազգուշական, ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանումների ժամանակ (բացի տուբերկուլոզից)։