Կոմպենսացիա: Օրգանիզմի ռեակցիան կենսագործունեության խանգարումների նկատմամբ, որի ընթացքում չտուժած օրգանները կամ դրանց մասերն իրենց վրա են վերցնում վնասված կառուցվածքների ֆունկցիան։ Օրինակ՝ արատների դեպքում սրտի աշխատանքի լարման շնորհիվ ապահովվում է արյան նորմալ մատակարարումը հյուսվածքներին: