Փոխարինում (Ersetzung) - հոգեբանության մեջ Ես-ի (Գեո-Եսի) համար անընդունելի, անգիտակցական ցանկությունների վերափոխումն ընդունելի ձևերի։ Փոխարինման արդյունք են, օրինակ, սխալ գործողությունները, նևրոտիկ ախտանիշները, սրամտությունը, երազատեսության որոշակի բնութագրիչներ և այլն։