Ներերակային ներարկման իմունոգլոբուլիններ(հիմնականում IgG)`
1.Պենտագլոբին(IgG+IgM),
2.Օկտագամ,
3.Սանդոգլոբուլին:

Ցուցումներ-  ա. Համակարգային  հիվանդություններ: (Բավականին լավ արդյունք է նկատվում հատկապես հիվանդության ակտիվ փուլում պենտագլոբինով(IgG + IgM) բուժվող հիվանդների մոտ:
բ.Աուտոիմունային հիվանդություններ,
գ.Սեպսիս,
դ.Առաջնային իմունոդիֆիցիտներ:
Կան նաև սպեցիֆիկ հակամարմիններ որոշակի հարուցիչների հանդեպ:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին