Ժառանգական պիրոպոյկիլոցիտոզի ժառանգումը  աուտոսոմ ռեցեսիվ է: Բնորոշվում է ծանր քրոնիկական հեմոլիտիկ սակավարյունությամբ, որն արտահայտվում է վաղ մանկական հասակում և շարունակվում ամբողջ կյանքի ընթացքում:
Սպլենեկտոմիայից հետո նվազում է էրիթրոցիտների փոխներարկման պահանջը: