Պերկուսիան ներքին օրգանների հետազոտության եղանակ է` հիմնված հետազոտվողի մարմնի մակերևույթին բախման վրա` առաջացող ձայների գնահատմամբ: