Պերինատալ մահացություն. 1000 նորածիններից մեռելածնված (հղիության ժամկետը սկսած 22 շաբաթից) գումարած առաջին շաբաթում (6օր 23ժամ 59րոպե) մահացած նորածինների թիվը։ ԱՀԿ-ի կողմից այս դրույթն ընդունելիս Պ. Դաննը (1974թ.) ասել է, որ չնայած պերինատալ շրջանը կազմում է մարդու կյանքի միջին տևողոիթյան 0,5%-ը, սակայն մահացությունն այս շրջանում շատ ավելի է, քան հետագա 30 տարիների ընթացքում։