Պաշտպանական մեխանիզմներ (Abwehrmechanismen) - Հոգեկան պաշտպանության հատուկ ձևեր, որոնք մշակվում են Ես-ի ուժերի կողմից։ Դրանք են արտամղումը, սուբլիմացիան, ռեգրեսիան , պրոյեկցիա, ռացիոնալիզացիա, ինտելեկտուալիզացա, ժխտում, արժեքազրկում, ռետրոֆլեքսիա, ռեգրեսիա և այլն։