Պարօռեքսիան ախորժակի խանգարման տեսակ է` ախորժակի խեղաթյուրում, որի դեպքում դիտվում է ուտելու համար ոչ պիտանի (կավիճ) ընդունման հակում: Այն տեղ է գտնում, օրինակ, համի անալիզատորի կենտրոնական և ծայրամասային փոփոխությունների, հղիության ժամանակ: