Հիշողության խանգարում է` հիշողության աղավաղումներնով, որոնք ընդգրկում են երեք հիմնական կլինիկական ձև՝ փսևդոռեմինիսցենցիա, կոնֆաբուլյացիա և կրիպտոմնեզիա։ Բնութագրվում են վերարտադրվող, հիշվող իրադարձությունների և փաստերի ժամանակի ու տարածության մեջ տեղավորման, ինչպես նաև սեփական «ես»-ի հետ հարաբերման աղավաղումներով։ Պարամնեզիաները վկայում են հիշողության և ընկալման պրոցեսների միասնության մասին։

 
 

Սկզբնաղբյուրը՝ Հոգեբուժություն

Ս. Հ. Սուքիասյան, Ս. Մ. Մարգարյան

Հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին