4-5գ ակտիվ քլոր պարունակող հաբ է: Սեկ հաբը վարակազերծում է մեկ լիտր ջուր։ Նեոպանտոցիդ. պատրաստվում է երկու փոշիների խառնուրդից։ Մեկը պարունակում է կալցիումի հիպոքլորիդ, նատրիումի քլորիդ և փոքր քանակությամբ կալցիումի օքսիդ։ Մյուս փոշին կատարում է կատալիզատորի դեր, պարունակում է նատրիումի պիրոսուլֆատ, սուլֆատ կամ երկաթի քլորիդ։ Օգտագործվում է ինչպես պանտոցիդը։