Սուր պանկրեատիտն իրենից ներկայացնում է ենթաստամոքսային գեղձի սուր բորբոքում, որի հիմքում ընկած է ացինար բջիջների մասսիվ աուտոլիզը (ինքնամարսման(աուտոդիգեստիայի) տեսություն), ինչը արտահայտվում է արյան, մեզի մեջ պանկրեատիկ ֆերմենտների մակարդակի բարձրացմամբ և տիպիկ կլինիկական դրսևորումներով: