Պանիկ գրոհները պարոքսիզմալ առաջացող և արագ աճող վեգետատիվ խանգարումներ են, որոնք ուղեկցվում են մահվան սպասումով, գիտակցության սպասվող կորստի վախով։ Տարբերում են սիմպատո-ադրենալային, վագոինսուլյար կրիզներ։