Օտարածնությունը սուբստրատի գենետիկական առանձնահատկությունն է, ինչով այն տարբերվում է ազդեցության թիրախ օրգանիզմի անտիգեններից: Օրգանիզմի սեփական անտիգենները նորմալ պայմաններում օտարածնությամբ օժտված չեն: