Ոսկրի ամբողջականության խախտումը կոչվում է կոտրվածք: Կոտրվածքները պատկանում են բավականին հաճախ հանդիպող և համեմատաբար ծանր ընթացող վնասվածքների շարքին: