Օրթեզները հիմնականում օգտագործվում են հոդերում ակտիվ շարժումների բացակայության ժամանակ (պարալիչի, մկանային ուժի պակասի դեպքում): Դրանց հիմնական ֆունկցիան է ֆիքսացիան, բեռնաթափումը, ուղղումը և ֆունկցիաների զարգացումը: Օրթեզները լինում են փականքային և անփականք: