Օրգան-համակարգերՕրգանը օրգազիզմի առանձացված հատվածն է, որն ունի որոշակի ձև , տեղադրություն, դիրք, կառուցվածք և ֆունկցիա:  Օրգանը կազմված է հյուսվածքներից, որոնցից մեկը կամ մի քանիսը այդ օրգանի համար հանդիսանում է հիմնական հյուսվածք և կատարում է նրա ֆունկցիան:  Այսպիսի հյուսվածքը կոչվում է պարենխիմա: Օրինակ` լյարդի պարենխիման կազմված է գեղձային էպիթելային հյուսվածքից, հեպադոցիտներից: Իսկ բարակ աղիքների համար հիմնական հյուսվածքներ են հանդիսանում հարթ մկանային հյուսվածքը,  գլանաձև էպիթելային հյուսվածքը և գեղձային էպիթելային հյուսվածքը:  Այս հյուսվածքները իրականացնում են բարակ աղիքների շարժական, հյութազատիչ ներծծող հատկությունները: Օրգաններում բուն շարակցական հյուսվածքը, որը կատարում է հենարանային, պաշտպանական և սնուցող ֆունկցիա, կոչվում է ստրոմա:  Օրգանները օրգանիզմում խմբավորում են օրգան համակարգերում: Օրգան համակարգը ընդհանուր ծագում ունեցող և միևնույն ֆունկցիա կատարող օրգանների խումբ է:

Տարբերում ենք հետևյալ օրգան համակարգերը`

  • Հենաշարժական
  • Նարդային
  • Ներզատական կամ էնդոկրին
  • Արյան շրջանառության կամ սիրտանոթային            
  • Մարսողական
  • Միզային, արտաթորման
  • Սեռական
  • Զգայական կամ զգայարաններ:


Օրգան համակարգերի ֆունկցիաները կապված են մեկը մյուսի հետ և կարգավորվում են մեկ ընդհանուր նյարդահումորալ մեխանիզմով: Օրգան համակարգերը  միասին առաջացնում են մի ինքնակարգավորող համակարգ` օրգանիզմ:Օրգանը օրգազիզմի առանձացված հատվածն է, որն ունի որոշակի ձև , տեղադրություն, դիրք, կառուցվածք և ֆունկցիա:Օրգանը կազմված է հյուսվածքներից, որոնցից մեկը կամ մի քանիսը այդ օրգանի համար հանդիսանում է հիմնական հյուսվածք և կատարում է նրա ֆունկցիան:  Այսպիսի հյուսվածքը կոչվում է պարենխիմա: Օրինակ` լյարդի պարենխիման կազմված է գեղձային էպիթելային հյուսվածքից, հեպադոցիտներից: Իսկ բարակ աղիքների համար հիմնական հյուսվածքներ են հանդիսանում հարթ մկանային հյուսվածքը,  գլանաձև էպիթելային հյուսվածքը և գեղձային էպիթելային հյուսվածքը:  Այս հյուսվածքները իրականացնում են բարակ աղիքների շարժական, հյութազատիչ ներծծող հատկությունները: Օրգաններում բուն շարակցական հյուսվածքը, որը կատարում է հենարանային, պաշտպանական և սնուցող ֆունկցիա, կոչվում է ստրոմա:  Օրգանները օրգանիզմում խմբավորում են օրգան համակարգերում: Օրգան համակարգը ընդհանուր ծագում ունեցող և միևնույն ֆունկցիա կատարող օրգանների խումբ է:

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին