Սեծ ոլոքի կատարի վրայով վերից վար ուժգին շփելով իջնելիս կրկնվում է Բաբինսկու ռեֆլեքսը: (Բաբինսկու ռեֆլեքսը: Սրածայր առարկայով ներբանի արտաքին եզրի երկայնքով շփելիս առաջին մատը տարածվում է, իսկ մնացած մատները' հովհարաձև տարանջատվելով միմյանցից ծալվում (նորմայում ներբանային ռեֆլեքսը դրսևորվում է միայն մատների ծալումով):)