Սեռական աղավաղումներից է օնանիզմը: Այն սեռական օրգանների մեխանիկական գրգռումն է սեռական բավարարվածություն ստանալու նպատակով (ֆիզիկական օնանիզմ) կամ տարփանքի հասնել էրոտիկ թեմաներով ուժեղ երևակայության միջոցով (հոգեկան օնանիզմ):