Պայմանական ռեֆլոկտոր գործունեության արգելակումը ոչ պայմանական, կողմնակի դրդիչի ներգործությամբ: