Օբյեկտ-Լիբիդո (Gbjektlibido) - Լիբիդոյի այն մասը, որն ուղղված է մեկ կամ մի քանի արտաքին օբյեկտներին, հակադրված է Ես Լիբիդոյին։