Օբրազցովի ախտանիշ - հիվանդը մեջքին պառկած վիճակում աջ զստափոսի շրջանում շոշոփման ցավոտությունը ուժեղանում է ծնկան հոդում ուղղված աջ ոտքը վեր բարձրացնելու դեպքում: