Թերսնություն, հիպոտրաֆիա` 1. Օրգանի կամ նրա մասերի ծավալի կրճատումը, 2. Սնման խրոնիկական խանգարումը երեխաների մոտ: