Նույնականացում (Իդենտիֆիկացիա ) - Անգիտակցական գործընթաց, որի շնորհիվ անհատը (օրինակ՝ երեխան) մտածում է, զգում է և վարվում է այնպես, ինչպես կաներ ուրիշ մարդ, որի հետ ինքն իրեն նույնականացնում է (օրինակ՝ մայրը կամ հայրը)։ Ունի կարևորագույն դեր անձի ձևավորման մեջ։